Багажните колички на Wolfcraft пренасят от 30 до 200 kg товар

Преди да подхванем писането на тази статия, доста се замислихме дали може да обявим транспортните колички за продукт, с който марката Wolfcraft се свързва най-често. Конкурент в тази класация, поне според нас, би могла да бъде друга голяма група много популярни инструменти на немската фирма – стегите и приспособленията за пристягане с техните многобройни разновидности. Стегите на Wolfcraft са много популярни, защото почти няма дейност в домашната или професионална работилница, свързана с изработване и ремонт на дървени или метални конструкции, която да не изисква пристягане на детайлите преди тяхното трайно съединяване. Тук Wolfcraft е лидер в сектора на любителската техника и приложения, като сериозно се намесва и в професионалния занаят. Освен това гамата от различни по вид, изпълнение и предназначение стеги на Wolfcraft е обширна.
В крайна сметка предпочитанието се наклони към транспортните колички. Стегите са инструмент за извършване на конкретни, макар широко разпространени и често извършвани работи. Количките са необходими навсякъде и по всяко време – независимо дали става дума за дома, вилата и градината, за гаража или за зареждане на кухнята, за професионални цели в офиса, склада и т.н. Навсякъде и всякога, когато се наложи пренасяне на товар, откак човекът е открил колелото, някъде около средата на 4 хилядолетие пр. н. е., количката неизменно ни съпътства. Подходящата количка позволява не само да се вършат множество ежедневни дейности, тя опазва човешкото тяло от трудно лечими травми и необратимо износване.
Транспортните колички от т. нар. гаров тип, се свързват и у нас най-често с марката Wolfcraft. За разлика от модели на конкурентни марки с изцяло заварена конструкция и поради това обемисти и заемащи повече място, количките на Wolfcraft са определено по-интелигентно измайсторени. Конструкцията им позволява лесно и бързо сгъване, което ги прави много подходящи за пренасяне в автомобил, както и удобни за съхраняване. Особено ценни качества, когато се използват за употреба в дома и градината.
Ексклузивен вносител на продуктите на тази немска фирма за България е „Ташев-Галвинг“ ООД. Казаното дотук обяснява защо по време на партньорската среща „Есен 2017“ гамата транспортни колички доминираше в презентацията на Wolfcraft. Преценихме, че те заслужават по-детайлно разглеждане и в списанието ни. За да придобием необходимите за написване на добра статия лични впечатления, получихме от „Ташев-Галвинг“ ООД за тестване четири от петте модела, които се предлагат към момента.

Г-жа Нора Щтробл и г-н Саша Ябланович, представят гамата багажни колички на Wolfcraft

Изпробвахме и една количка с изцяло заварена конструкция на друг производител, която е специално пригодена за движение по стълбища. На нея ще посветим отделна статия в следващия брой на списанието.
Към момента Wolfcraft предлага общо пет модела транспортни колички. Гамата е разработена така, че да позволява повдигане и превозване на предмети с тежест от 30 до 200 kg. Количките позволяват пренасяне на товари при минимално усилие от работещия. Това е така, защото не се налага цялостно повдигане на товара. Натоварването на количката става чрез подпъхване на носещата плоча под предмета. За целта той се наклонява леко, без обаче, повтаряме, да се налага цялостното му повдигане.

TS 300

Количките са максимално компактни – удобни за пренасяне, практични при съхранение. Рамата е изработена от стоманени тръби, а носещата плоча е оребрена, отлята от магнезиева сплав. Ръкохватката е с телескопична конструкция. Когато количката не се използва, тя може да се прибира в тръбите на рамата. При работа, ръкохватката се издърпва и фиксира неподвижно. В прибрано положение на ръкохватката, дължината на количката се намалява значително. В прибрано състояние носещата плоча се завърта нагоре и се прибира плътно до рамата. Колелата също се прибират едно към друго и допират до нея. По този начин всяка от количките добива компактна форма и размери, които позволяват лесното й пренасяне в багажника на автомобил, без при това да се намалява осезаемо мястото за багаж.
Всяка количка има механизъм, позволяващ изтегляне на ръкохватката и нейното застопоряване. От решаващо значение за качеството и дълготрайността на количките са механизмите, които застопоряват носещата плоча в спуснато положение, както и разтворените встрани колела. Когато количката е в работно положение, съответният според модела механизъм трябва да осигурява стабилното положение на двете колела и по никакъв начин да не позволява тяхното произволно странично завъртане и прибиране обратно към рамата. Механизмът за застопоряване е различен в зависимост от товароподемността на количката. При моделите TS 300 и TS 600 e използван механизъм с две двойки неподвижно закрепени и разположени под ъгъл 90°, зацепени едно с друго зъбни колела. При завъртане на носещата плоча надолу, колелата се завъртат встрани до заемане на работно положение. И обратното – те се прибират, когато плочата се повдига към рамата. Механизмът има специален палец, който чрез настъпване на плочата и натиск върху ръкохватката блокира и не позволява обратното завъртане и прибиране на колелата.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото