Бош повишава оборота си във всички бизнес сектори – успешен старт на 2015 г.

Годишна пресконференция 2015

  • Планираният за 2014 г. растеж беше надминат въпреки трудната пазарна конюнктура
  • Ръст на продажбите във всички бизнес сектори и региони
  • През 2015 г. се очаква увеличение на оборота с 3 до 5%
  • Нарастващо значение на софтуерната компетентност
  • 15 000 софтуерни инженери, 3 000 инженери в „Интернет на нещата“

Щутгарт – Група Бош стартира успешно 2015 г. През първото тримесечие оборотът нарасна с около 13% . След отчитане на ефекта от курсовите разлики ръстът е 5,4%. За настоящата финансова година глобалният доставчик на технологии и услуги планира ръст на продажбите с 3 до 5%, след коригиране на ефекта от курсовите разлики. Тъй като влиянието на тези разлики е значително, Бош предвижда номинален ръст над тези стойности. По време на представянето на годишния финансов отчет в Герлинген, Германия, д-р Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Бош, заяви: “Утвърдената ни икономическа и технологична сила в редица бизнес сектори ни позволява да се насочим към нови пазарни сегменти“. Продукти и услуги, които се свързват с интернет, са в центъра на планирания ръст. “Ние стимулираме свързаността във всички бизнес сектори и играем активна роля в нейното развитие,“ добави Денер. През 2014 г. Бош пусна на пазара много нови продукти и решения за интернет свързаност. Сред тях са умните фурни, както и свързаните с интернет софтуерните решения за отоплителни системи и сгради, индустрия и транспорт.

Развитие на бизнеса през 2014 г. – забележителен напредък
И през 2014 г. иновативните продукти помогнаха на Бош да подобри пазарните си позиции в редица области. През изминалата финансова година компанията увеличи продажбите си с 6,3% до 49 млрд. евро. След коригиране на ефекта от курсовите разлики ръстът е 7,4%. Вследствие на силните позиции на еврото отрицателните курсови разлики достигнаха 500 млн. евро и оказаха значително влияние върху оборота. Ръстът в продажбите доведе и до подобрен финансов резултат. Печалбата преди лихви и данъци (EBIT) за миналата година нарасна до 3 млрд. евро, което е увеличение с около 10% в сравнение с предходната година. През 2014 г. Бош постигна 6,2% възвръщаемост на печалбата преди данъчно облагане. Тази стойност е с 1% по-висока в сравнение с 2013 г., след корекция на ефекта от еднократните и извънредните разходи. “Последователните ни усилия за намаляване на разходите изиграха съществена роля за значителното подобряване на финансовия резултат. През 2014 г. успяхме да постигнем големи успехи въпреки умерения ръст на глобалната икономика“, заяви д-р Щефан Азенкершбаумер, финансов директор и зам. – председател на Управителния съвет на Бош. С цялостното придобиване на BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (сега – BSH Hausgeräte GmbH), доставчикът на технологии и услуги засили позициите си в областта на умния дом и свързаните сгради. Освен това Бош обогати продуктовото си портфолио в разрастващия се сектор на автоматизираното шофиране със придобиването на ZF Lenksysteme GmbH (сега – Robert Bosch Automotive Steering GmbH).

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото