Групата Bosch надхвърли планирания растеж за 2011 г. Ръст на продажбите и през 2012 г.


» Предварителните резултати показват, че през 2011 г. групата Bosch е отбелязала приблизително 9% ръст на продажбите, които са достигнали общо 51,4 млрд. Евро.
» Позитивното развитие обхваща всички направления в дейността на групата.
» За пръв път броят на служителите в Bosch е надхвърлил 300 000.
» Заради извънредни разходи печалбата преди облагане е по-ниска от очакваната и възлиза на приблизително 5% от оборота.
» Bosch отбелязва още по-силно международно присъствие.

Това накратко е квитесенцията от предварителния анализ на икономическото развитие и финансовите резултати на групировката през 2011 г. – годината, през която Robert Bosch отбеляза своята 125-годишнина и 150 години от рождението на създателя на компанията Роберт Бош.
„Успяхме да реализираме мощен растеж през нашата юбилейна година, и то въпреки такива мрачни събития като кризата със суверенния дълг и еврото и природното бедствие в Япония, с неговите драматични последици“, обяви г-н Франц Ференбах, председател на Управителния съвет на Bosch. На практика компанията e реализирала един от най-високите показатели на устойчив растеж от 2000 г. насам. Поради извънредни разходи печалбата преди данъчно облагане възлиза на приблизително 5% от оборота, което е по-ниско от планираните 7–8%. Тези непредвидени разходи се дължат на повишените цени на суровините и материалите, както на значителните първоначални инвестиции на компанията в сектори с голям потенциал за развитие като производството на електромобили и в сектора на възобновяемата енергия.
В резултат на устойчивото успешно развитие на дейността броят на служителите на Bosch през годината е нараснал с почти 20 000 и към 1 януари 2012 г. надхвърля 303 000. Най-голямо е увеличението на персонала в Европа – повече от 10 300 души, от които в Германия то е с 5200, в Унгария – 1700, в Турция – 1600. Значително увеличение на персонала има и в развиващия се Азиатско-тихоокеански регион, където броят на сътрудниците на Bosch се е увеличил с нови 8200.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото