За керамичните блокове и тухли

Wienerberger1
„Читател съм на „Направи сам“ още от времето, когато излизаше като вестник, а намирането му по будките на РП бе проблематично. Продължих да събирам броевете и когато стана списание. Продължавам и днес да се ровя в него, макар и с не особено удоволствие, на екрана на компютъра, защото ми липсва усещането да държиш хартиено списание в ръцете си. Ценя усилията и уменията на редакцията да публикува професионално написани статии на разбираем език, за неспециалисти. И все пак като човек, който си вади хляба с ремонт на битови електроуреди като мен, бих бил благодарен, да прочета и статии, примерно за новите строителни материали и технологии, още по-просто написани, без строго техническа терминология, разни там коефициенти, стойности, графики и т.н. Конкретното ми желание е, при възможност да публикувате нещо като обзор за строителството с керамични тухли, ама не онези, които знаем от миналото. В складовете за строителни материали виждам различни видове, най-често с надпис Wienerberger, които нямат нищо общо с някогашните български четворки и единички. По строежите, гледам, едни ги зидат с отворите нагоре, други – настрани. Чувал съм, че вече дори ги лепят с пяна.
Ще съм благодарен да прочета такава статия, убеден съм, че това ще бъде оценено и от други читатели на „Направи сам“.“
Димитър Методиев, В. Търново

Бележка на редакцията
„Редакцията винаги се е стремяла публикуваните в списанието статии да бъдат едновременно на необходимото техническо ниво и същевременно написани на разбираем език и за хората, което не са тесни специалисти в дадена област. Приемаме пожеланието на нашия читател, преди всичко като предизвикателство, при все, че оставаме на мнението, че в професионално подготвени публикации, използването на конкретни технически характеристики и стойности е неизбежно.“

През последните 25 години страната ни коренно се промени – нещо, което особено ярко се откроява в сферата на строителството. За броени години до сивите неугледни, неудобни и нездравословни за обитаване панелки изникнаха модерни, някои дори с футуристичен вид, сгради, предоставящи на обитателите си условия на нивото на съвременните изисквания. Коренно се промени и отношението към енергийната ефективност, като вече дори и в нашата, все още заемаща последните места в европейската класация по енергоемкост и щедро пилеене на топлинната енергия държава, се появиха първите образци на сгради, които дори и през зимата почти не се нуждаят от отопление, а лете – от климатизация, която също представлява значителен разход на скъпа електроенергия. Примерите в тази насока са много, като изводът е един – всичко това стана възможно и у нас благодарение на това, че страната ни се отвори към цивилизования свят, че най-модерните на световно ниво строителни материали и технологии станаха достъпни за проектанти и строители, не на последно място за всеки занаятчия, дори и домашен майстор.
Новото строителство задължително се ориентира към осигуряване на все по-здравословни условия за обитателите и съответно използване на природно чисти, екологични строителни материали, към намаляване на енергийните разходи и възможно по-грижовно отношение към околната среда с мисъл за наследството, което ще оставим на идните поколения.
Всичко това доведе до създаване на строителни материали с качествено нови свойства и характеристики, както и до възраждане на стари производствени традиции. Благодарение на новите производствени технологии на пазара и в строителната практика навлязоха материали, които нямат и помен от техните предшественици от само няколко десетилетия назад.
Именно такъв е случаят със съвременните керамични блокове за зидане и някогашните плътни, решетести или дори известните като „тухли четворки“ материали. Общото между тях е единствено изходният материал, природната глина и това, че за да стигнат до строежа те преминават през огъня в пещите. Едните са материал за монолитно строителство на днешния и утрешния ден, а другите остават в историята.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото