Кнауф България организира изложба на конкурсни проекти за еднофамилна жилищна сграда с дървена конструкция и системи за сухо строителство

Krast1
„Кнауф България“ ЕООД има удоволствието да съобщи, че приключи второто издание на Конкурса за еднофамилна жилищна сграда с дървена конструкция и системи за сухо строителство – “Дърво и гипс за устойчива жилищна среда”. Основната цел на конкурса беше популяризирането на строителството с дървесина и гипсови продукти, което с лекота решава актуалните проблеми, свързани с екологичността, енергийната ефективност и възобновяемостта на ресурсите в сградите.
В помощ на участниците беше организиран лекционен ден, на който те получиха информация за енергийната ефективност и модерните архитектурно-конструктивни решения по темата.
Предадени бяха 15 проекта, оценени от жури в състав: проф. д-р арх. Янко Александров – ВСУ „Любен Каравелов“, доц. д-р арх. Елена Малджиева –УАСГ, инж. Симеон Йорданов – БСПСК, инж. Динко Караиванов – БСПСК, арх. Даниела Иванова-Узунова –ръководител Технически отдел на „Кнауф България“ ЕООД. Отличени за успешно комплексно решение на поставените в конкурсното задание архитектурни, конструктивни и енергийни проблеми са следните автори:
I-ва награда – пътешествие до Виена – арх. Огнян Кръстев за максимално удовлетворяване на конкурсната програма, лаконичен архитектурен образ, енергийна ефективност и детайлно проучване на конструктивното решение (проектът е показан на снимката);
По преценка на журито не беше отличен проект на второ място, а бяха присъдени две трети награди.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото