Новите блокове за зидане Porotherm 25 Thermo и Porotherm 12


Върховният творец е сътворил природата, в това число и глината. От нея човекът е създал тухлите – преди около 10 000 г., сушеният на слънце кирпич, а след това, преди около 5000 г., изпечените на огън керамични тухли. На свой ред, след близо 200-годишен изследователски труд и производствена практика, австрийският гигант Винербергер дава на човечеството керамичните блокове за зидане Porotherm. А след това? След това продължава да ги усъвършенства. Затова Винербергер е най-големият производител на тухли в света, заема водещи позиции на пазара на керемиди в Европа със своите близо 200 завода в 30 държави.

„Направи сам“, като списание с 41-годишна история, професионално през последните три десетилетия, следи отблизо развитието на строителните материали и технологии. Своевременно информира читателите си за новостите в строителната практика. Темата енергийна ефективност и по-специално – топлинното изолиране на жилищни сгради, подхванахме преди далечната 1987 г., издавайки чрез изд. „Техника“ първата по рода си книга у нас „Как да пестим енергия?“ с внушителния тираж 55 000. Части от нея публикувахме и в „Направи сам”, по това време отпечатван като вестник, с тираж до 220 000. Оказа се, че в средата на войнстващ атеизъм, макар и неосъзнато, сме следвали повелята на библейския цитат „В начало бе Словото”. На пазара тогава нямаше топлоизолиращи материали. Но не по-маловажно от тяхното осигуряване, бе хората да осъзнаят, че топлоенергията не бива да се пилее в околното пространство. Да разберат как, с какви материали и средства, тя може да се пести. Разбраха го по трудния начин, чрез джоба си, поради главоломното покачване на разходите за отопление.
След 1989 г. падна и нашенската виртуална Берлинска стена. Нещата в държавата ни коренно се промениха, към добро. Темата „икономия на топлинна енергия” стана водеща в също обновения, излизащ вече във вид на списание, „Направи сам”. В резултат на това, към днешна дата на сайта на списанието са поместени 123 специализирани технически статии на тази тема.
Сред тях се открояват статиите, посветени на продуктите на Винербергер. От общо 51 публикувани досега в списанието статии за тях, 30 представят новите блокове Porotherm, а останалите – керемидите и покривните прозорци Tondach, както и изделията от бетон Semmelrock.
Блоковете Porotherm съчетават оптимално добри якостни качества с ниско тегло, размерите и точността при изработката им силно улесняват зидането. Произведени от природна глина, изпечени при температури над 900 °С, те са не само напълно безвредни за здравето, но спомагат и за естественото поддържане на благоприятен за здравето микроклимат в помещенията. Това се дължи на редица техни ценни качества, сред които: паропропускливост, която позволява на стените „да дишат“, акумулираща способност, спомагаща за намаляване на влиянието на денонощните външни температурни разлики върху микроклимата в помещенията и др.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото