Новите карбофлексни дискове на TYROLIT за рязане и шлифоване

1
Наред с познатия от предишни партньорски срещи г-н Данчо Данчовски, търговски представител на TYROLIT за България, в представянето на австрийската компания взе участие и г-н Вили Маурер, Търговски мениджър за Централна и Източна Европа, и Русия.
Понеже вече сме представяли в списанието компанията TYROLIT, прескачаме уводната част на презентацията, посветена на нейната история и настояще, изнесена от г-н Мауер. Ще съсредоточим вниманието си върху новостите в производствената програма от карбофлексни дискове за рязане, пилене и шлифоване. Ползвайки основно казаното от г-н Данчовски, ще допълним и разширим темата със събрана и от други източници информация.
Несъмнено водещата новост са дисковете с керамични абразивни зърна, които носят даденото от TYROLIT марково наименование Cerabond. Този вид дискове в момента стоят на вниманието на повечето водещи производители в света, на световния пазар вече се предлагат с различни наименования, като всеки производител ги обявява за „гореща” новост. TYROLIT е водеща в света компания за производство на абразивни инструменти, поради което тя е и лидер в иновациите, а нейните инструменти бележат най-високото към момента равнище на качество и дълготрайност.
2
Най-характерното при керамичните дискове Cerabond е режещият елемент – абразивните зърна. При класическите карбофлексни дискове зърната представляват големи монокристали от алуминиев оксид, чиито ръбове и връхчета първоначално са остри и поради това енергично отнемат от обработвания метал (стомана, включително неръждаема). В течение на времето обаче, острите ръбове, се притъпяват и способността на диска да отнема метални стружки все по-бързо намалява, докато стане негоден за употреба. При керамичните дискове абразивните зърна са получени чрез синтероване на множество микрокристали алуминиев диоксид. Когато повърхностния им слой се износи, кристалчетата с притъпени ръбове се отчупват и на тяхно място се откриват непокътнати до момента кристалчета с остри ръбове. Поради това дискът продължава да реже на практика като нов.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото