Новият Porotherm 38 N+F Comfort – най-добрият керамичен блок за външни стени

porotherm1
Когато се говори и пише за керамичните блокове за зидане Porotherm на австрийския гигант Wienerberger, употребата на суперлативи е неизбежна. Прилагателните „първи“, „единствени“, „най-добри“ и сходни с тях обичайно съпътстват обявяването на поредния нов продукт. Особено, когато става дума за енергийна ефективност на сградата, разбирай ниски разходи за отопление през зимата и климатизация през лятото, съчетани с бързо и ефективно строителство, както и ред други съществени изисквания към строителните материали.
Новият блок Porotherm 38 N+F Comfort също не прави изключение от това правило. Той е единственият на нашия пазар керамичен блок за зидане на външни стени, който позволява изграждане на масивен зид, без нужда от поставяне на допълнителна топлоизолация. Зид, който изпълнява изцяло въведените през миналата година завишени нормативни изисквания за коефициента на топлопреминаване през ограждащата конструкция. За строителните специалисти това е добре известната Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. За останалите читатели на списанието ще поясним, че иззиждането на външните стени с новите керамични блокове Porotherm 38 N+F Comfort осигурява поредното значително снижаване на разходите за отопление (или охлаждане) без увеличаване на дебелината на зида, и без нужда от поставяне на допълнителна външна топлоизолация.
Появата на пазара на новите керамични блокове на Wienerberger не е толкова реакция на промяната в нормативната уредба, колкото поредното по-високо стъпало в дългосрочната програма, наречена „керамичната къща е4“. Нейната цел, най-общо казано, е постигане чрез материалите на Wienerberger на енергийна ефективност, намаляване на комуналните разходи, опазване на околната среда, и всичко това, съчетано с осигуряване на комфорт при обитаване на сградите и постигане на високо качество на живот. Тази политика, която австрийският концерн неотклонно и постепенно реализира, е приносът на Wienerberger като световен лидер в производството на керамични тухли и други строителни материали, за постигане на амбициозните цели, които си поставя известната стратегия на ЕС „Европа 2020“. Посочената крайна дата вече наближава, а заложените в нея цели са увеличаване с 20% на енергийната ефективност на всички новопостроени сгради, благодарение на това – намаляване на парниковите газове с 20% и увеличаване на използването на възобновяема енергия с 20%. Казано с прости думи, това означава да живеем и работим в сгради, осигуряващи по-комфортни и здравословни условия на живот, да плащаме значително по-малко за отопление през зимата и охлаждане на помещенията през лятото, да сведем до минимум на разходите по ремонт и поддържане на външните стени, съчетано с доказана дълговечност на строителната конструкция. И далеч не на последно място – намаляване на увреждането на природната среда, защото от това зависи здравето на хората днес, бъдещето на човечеството утре.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото