Отоплителни уреди на немската фирма Trotec


Едно от последните попълнения в обширната палитра от производители, чиито продукти „Ташев-Галвинг“ ООД предлага на нашия пазар, е немската компания Trotec GmbH & Co. KG. Макар и сравнително млада, създадена през 1994 г., тя се ползва със завиден авторитет, който се дължи на няколко характерни за нея особености. Trotec е канализирала своята дейност в няколко комплексни направления, които се отнасят към голямата тема – оптимално климатизиране на въздуха, т.е. осигуряване на оптимални условия, микроклимат в помещенията, в които хората работят, живеят или прекарват свободното си време. Тя предлага комплексни професионални решения за индустрията и строителството, за дома и свободното време. Поддържането на оптимален микроклимат в оптималната зона на благоразположение изисква технически решения за ефективно поддържане в оптимални граници на температурата и относителната влажност на въздуха в помещенията. Това от своя страна изисква решения както за овлажняване, така и за изсушаване, отнемане на влага от въздуха. Trotec предлага комплексни решения, защото, освен примерно нагревателни уреди, прибори за изсушаване или овлажняване на въздуха, за вентилация и др., фирмата предлага и съответната техника за контрол и управление на параметрите на въздуха в помещенията.
Компанията специално подчертава, че продуктите, които предлага на клиентите си, притежават 100% немско качество. Тази гаранция обхваща изследователската, развойната и производствена дейност. Ежегодно фирмата влага в научно-изследователска и развойна дейност 10% от приходите си. Едновременно с това, благодарение на оптимизация на администрацията и организацията, фирмата е пример за това, че производството в Германия не означава непременно високи цени на крайните продукти. Продуктите на Trotec се продават на оптимални за качеството и производителността им цени.
Производството на всеки прибор, уред или машина се извършва при непрестанен контрол на качеството (ISO 9001). Преди да бъде експедирана от завода всяка машина се подлага на тестване за електрическа безопасност според EN 60204 (VDE 0113-1), респективно EN 60335-1 (VDE 0700-1).
С оглед на сезонно ориентираното засилено търсене на отоплителни прибори, първата група изделия на Trotec, които „Ташев-Галвинг“ ООД пусна на нашия пазар, обхваща електрически вентилаторни печки и калорифери с мощност от 1,65–2,0 до 30 kW и захранване с напрежение 220 или 400 V. За отопление на дома се предлагат стайни електрически конверторни отоплителни прибори с максимална мощност 2000 W – TCH 22 E и TCH 20 E. Моделът TCH 22 E има програмируем таймер, позволяващ задаване на работния режим на прибора.

За отопляване на големи помещения, включително на строящи се обекти, към момента се предлагат няколко модела калорифери, работещи с нафта, чиято мощност е от 20 до 50 kW.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото