Ръководство по строителство от 1936 г.

Ровейки в над 100-годишна фамилна  библиотека, попаднахме на няколко интересни от познавателна, а също и от практична гледна точка книги с техническа тематика.

Една от тях са двата тома на „Ръководство по строителство“, написано от арх. Атанас Донков, отпечатани през 1936 и 1938 г. Те са издания на Държавното средно техническо училище „Цар Борис III“. Първият съдържа 223 стр., а вторият ̶ 166.

От прегледа им установихме, че си заслужава да споделим с читателите на „Направи сам“ някои от описаните в това ръководство строителни прийоми и техники на работа, позабравени в днешно време, но не загубили своето значение и приложимост. Такава тема са къщите с дървена носеща конструкция, както и други най-вече дворни постройки, изградени по този начин. Интересът към сглобяемите къщи никога не е угасвал, а в редица държави този метод е и предпочитан. Разбира се с използване на съвременни облицовъчни, топлоизолиращи и т.н. материали.

Преобладаващата част от днешните едно- и двуетажни къщи имат покрив с дървена носеща конструкция. Да си припомним, че само допреди 2–3 десетилетия майсторът дърводелец намираше за напълно достатъчно да прикове ребрата на покривната конструкция към носещите ги греди с по 1–2 дълги пирона, тук-там да закове и по някоя изкована от ковача скоба за свързване на гредите. Училите за майстори преди 80 години са знаели как да изработват и прилагат дърводелски сглобки, при това с примитивни ръчни инструменти.

За да запазим автентичния вид на книгата (част I), тук поместваме като факсимиле разделът „Основни конструкции от дърво и желязо“ (без частта за стоманените профили).
Правим го и поради очевидното изтичане на срока за защита на авторските права.

В следващия брой на списанието ще представим раздела „Паянтови конструкции“.

 

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото