Специализирани стеги за рамки и съединения под ъгъл

Wolfcraft-Special1

Стеги за рамки
Когато се сглобяват различни по конфигурация рамки, възможностите за използване на обикновените стеги често са ограничени. Точното фиксиране и сигурно притискане на фризовете, съставящи рамката, докато лепилото се втвърди, изисква доста усилия и търпение, крие опасност от разместване, дори и когато става дума за рамка от най-прост вид – с правоъгълна или квадратна форма. Ако това е рамка, направена от летви от масивна дървесина с по-голямо напречно сечение, две перпендикулярно разположени стеги биха свършили работа. Когато става дума за кутия, съставена от фризове с по-голяма широчина, може да се наложи броят на стегите да се удвои за осигуряване на равномерно притискане по цялата широчина на фризовете.
Задачата се усложнява допълнително, когато за по-голяма здравина на сглобката, фризовете на рамката се сглобяват под герунг (краищата са отрязани под ъгъл 45°). При прилагане на натиск върху двойка срещуположни летви, ако сглобката разчита само на лепило без механично подсилване с дибли, те ще избутват останалите две. Колкото и човек да се старае, накрая все някое ръбче ще остане да стърчи, като доказателство за разместени при стягането една спрямо друга съседни летви.
Обикновените стеги са още по-непригодни за сглобяване на многоъгълни рамки, за слепване на предмети с овална форма и други подобни.
За такива случаи Wolfcraft предлага няколко специализирани стеги, които се отличават по механизма на пристягане и прилагане върху слепваните детайли сила на натиск. Принципът на действие на всички модели е един и същ. От външната страна на ъглите на рамката или кутията се поставят специално оформени сегменти от пластмаса, чийто изрез с правоъгълна форма от вътрешната страна приляга върху двойката съединявани детайли. Откъм външната страна сегментите биват обхванати от въже или лента, които се придърпват на ръка или с помощта на механизъм. По този начин необходимото за слепване на конструкцията усилие се прилага едновременно върху всеки от ъглите, като силата на натиск е насочена по диагонала между всяка срещуположна двойка ъгли. Благодарение на едновременното и равномерно притягане, и на правоъгълния изрез в сегментите, силно намалява вероятността от разместване на съседните детайли един спрямо друг, работи се значително по-лесно, бързо и качествено.
2
Представяме четири от приспособленията на Wolfcraft за пристягане при сглобяване на рамки като следваме реда на тяхната сложност, естествено и цена.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото