„Ксела България” – успешно развитие и нова инвестиция от 1 млн. лв.


В края на май т. г. „Ксела България“ ЕООД проведе поредната си годишна пресконференция. Пред журналисти от масови и специализирани медии г-н Йенс Тиерфелдер, управител на компанията, представи постигнатите през 2016 г. добри производствени резултатите. Те, както и очертаващите се тенденции в развитието на пазара на топлоизолационни материали в комбинация с изключителните качества на минералните плочи Multipor за саниране на съществуващи сгради, дават увереност за още по-успешното развитие на „Ксела България“ ЕООД през 2017 и следващи години.
Г-н Тиерфелдер запозна журналистите с историята на концерна, както и развитието на компанията от стъпването й в България през 1994 г.
Всяко постижение на „Ксела България“ ЕООД, всяка поредна новина за по-нататъшното развитие на компанията имат значителен национален отзвук, защото, от една страна, тя е голям инвеститор, създаващ и развиващ огромни за мащабите на страната ни производствени мощности. От друга, нейните продукти – блоковете за зидане от автоклавен клетъчен бетон YTONG и минералните топлоизолиращи плочи Multipor, имат значителен принос за осъществяване на строителната експанзия, обхванала страната ни през последния четвърт век.
„Ксела България“ ЕООД е водещ производител в България на строителни материали на минерална основа, съчетаващи много добри топлоизолиращи качества със също така добри механични и физични свойства. За изминалите 23 години компанията е инвестирала 80 млн. лв. в двата си завода в София и Добрич. През 2017 г. ще бъдат инвестирани нови около 1 млн. лв., което допълнително ще разшири производствените възможности на завода в Добрич.
През 2016 г. компанията е произвела общо 165,1 кm³ строителни материали (YTONG и Multipor), което представлява ръст от 12,9% спрямо 2015 г. Постигнат е оборот от 16,64 млн. лева при ръст от 13,8%. Оперативната печалба през миналата година е била 1,03 млн. лева, при ръст от 6,2% спрямо предната година. Това, както и засилващата се тенденция за увеличаване на износа, основно на минералните плочи Multipor, са основание през 2017 г. да бъде планиран обем на произведената продукция 201 km³ или ръст от 21,8%, съответно нарастване на оборота с 18,6%. Тези прогнозни стойности са напълно изпълними, което доказват и постигнатите от началото на годината резултати.
Специално внимание заслужава планираният ръст в производството на плочите Multipor – от 17 km³ през 2016 г. на 36 km³ за тази година, което дава ръст от 114,9%. Това ще бъде постигнато благодарение и на планираната за тази година нова инвестиция от близо 1 млн. лв. в завода в Добрич.
За отбелязване е, че в света има само три завода, които произвеждат тези високотехнологични топлоизолационни плочи на минерална основа. Два от тях се намират в Германия, а третият е в гр. Добрич. Миналата година „Ксела България“ ЕООД отбеляза 10-годишнината на завода си.

През 2016 г. „Ксела България” ЕООД отпразнува 10-годишнината на завода в Добрич и 5-годишно производство на минералните топлоизолационни плочи Multipor

Производството на плочите Multipor у нас започва през 2011 г. като до края на миналата година то е нараснало над 3 пъти. За очакваните темпове за тази година, вече стана дума.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото