Външна топлоизолация с Multipor на подови плочи на отопляеми помещения

Multipor1
Появата на изцяло минералните топлоизолационни плочи Multipor, които от септември м.г. се произвеждат и продават в България, откри нови възможности за решаване на проблемите с енергийната ефективност и в частност – за топлинното изолиране на вече съществуващите сгради. Това породи голям интерес към публикуваните досега на сайта на списанието три статии за този необикновен строителен топлоизолиращ материал. В НС 11/2012 бе подробно разгледано едно от приложенията, при което най-ярко изпъкват предимствата на плочите Multipor, където те са практически без конкуренция – вътрешната топлоизолация на сгради, при които по различни причини, изпълнението на външна топлоизолация е невъзможно или нецелесъобразно.
Тук ще разгледаме друго едно приложение, където плочите Multipor също са оптимално решение. Става дума за топлоизолирането на подови плочи на обитаеми помещения, намиращи се непосредствено над неотопляеми пространства – мазета, подземни гаражи, тунели за пешеходци или превозни средства. Това е съществен, трудно решим проблем, защото на подовата конструкция се пада немалка част от топлинните загуби на тези отопляеми помещения. Този дял зависи от редица фактори и особено от това дали намиращите се отдолу пространства са затворени, частично открити за проникване на външния въздух, както е при подземните неотопляеми гаражи, или пък напълно открити за свободно течение на студения външен въздух – характерно при тунелите. Подовата (междуетажна) стоманобетонна плоча е много добър проводник на топлината, поради което, ако тя не е добре топлоизолирана, топлинните загуби ще са значителни. Липсата на топлоизолация причинява и значително понижаване на повърхностната температура на подовото покритие, което се възприема крайно неприятно при стъпване с бос крак и със сигурност води до простуда.
Известно е също така, че ниската повърхностна температура на ограждащата помещението конструкция, както и по-ниската температура на въздуха в близост до пода изискват допълнително повишаване на средната температура на въздуха в цялото помещение, за да се влезе в рамките на комфортната топлинна зона на обитаване. Това води до допълнителен преразход на топлинна енергия.
Изискванията към топлоизолацията на подовата плоча се завишават допълнително при наличие на отоплителна система в нея. В противен случай загубите на топлинна енергия през подовата конструкция биха били недопустимо големи.
2
3
Проблемът е особено силно изразен при по-старите сгради, градени във времена, когато топлоизолиращи материали, да не говорим за цялостни топлоизолационни системи, на пазара нямаше, а и на разходите за топлинна енергия се гледаше с пренебрежение. Дори и в една неоспоримо традиционно добре подредена, умно и отговорно ръководена и поради това далеч по-напреднала от нас държава като Германия се отчита, че над 75% от строителството, извършено преди 1980 г., не отговаря на съвременните норми за енергийна ефективност. Колкото до България – добре си знаем окаяното дередже.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото