Въздушна метла или листосмукачка за двора и къщата

Тествано в градина на баир и стръмен покрив на къща

 

От десетина години насам въздушните метли (духалки) или листосмукачките, в зависимост от това, коя от двете функции е водеща, се наложиха като необходим, по-точно, незаменим прибор в арсенала на професионалните и домашни градинари. Първата статия в сп. „Направи сам“ за този вид инструменти, произведени от водеща световна фирма, е от 2008 г.
Причина за това е, че за поддържане на паркове и други открити площи с обществено предназначение, много пъти няма по-подходящ и производителен за тяхното почистване от нападалите листа и други леки растителни отпадъци метод от силната въздушна струя (чрез обдухване и/или засмукване). Същото, при това в по-голяма степен, се отнася за дворни и градински терени – алеи, стълби и други, настлани с плочи или друг материал площи. Този списък може да бъде продължен със затревените малки площи, алеи с декоративни храсти и цветя, както и много други места, замърсени след работа машини и инструменти, различни прибори, за чието почистване въздушната струя е най-доброто, често и незаменимо средство.
Този вид машини се делят на две основни групи според това, коя е основната функция: такива, които само издухват нападалите листа в желаната посока и по този начин те се събират на купчини на подходящото място. Втората са листосмукачки (листосъбирачи), които засмукват листата и дребните растителни отпадъци, най-често ги смилат наситно, с което се намалява около десетократно обема им, след което се събират в прикрепена към машината торба. В повечето случаи, в една или друга степен, машините са комбинирани, т.е. могат да работят и като духалки, и като листосмукачки с торба.

Вляво – RD-GBV05, вдясно – RD-GB06

Втората разделителна линия отграничава големите паркови и други открити пространства с обществено предназначение от малките домашни или вилни градини. За първите се използват мощни, носени от работещия машини, задвижвани с двигател с вътрешно горене. В списанието има немалко статии за такива машини на водещи световни производители.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото